Generic filters
Exact matches only

[7 nov–6 jan] – In Between: C’est Bon Kultur

Seriekollektivet C’est Bon Kultur tar fram skalpellen, skär längs linjerna på verklighetens tunna ark och kliver in i gränslandet mellan serierutorna. Vi försöker befinna oss mellan alla påhittade streck, skapade av människohand på papper. Just eftersom de är skapade, ritade, dragna i sanden, så kan man titta på dem, skärskåda deras varande, deras tysta uppdelning av världen. För visst finns det berättelser, där, mellan andra berättelser?

Sju seriekonstnärer medverkar i utställningen:

En berättelse, sju konstnärer, sex mellanrum, sju berättelser.

C’est Bon Kultur

Sedan 2001 har C’est Bon Kultur verkat för ett mer varierat och spännande serieklimat i Sverige och internationellt. Föreningens formella syfte är att stödja, utveckla och sprida serier med högre konstnärliga ambitioner. Vårt främsta verktyg för detta är den internationella seriekonstantologin C’est Bon Anthology. Vi arrangerar också utställningar med seriekonst, föredrag och andra kulturevenemang.

Visionen är att förskjuta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma inom seriemediet, att vidga perspektiven för vad seriemediet kan vara, både i förhållande till sig självt och till andra konstformer.

www.cestbonkultur.com

Utställning @ Spegeln | 7 november, kl. 19.00–22.00