Generic filters
Exact matches only

[27 okt] BOOOM – Bild och ord om Malmö

BOOOM – Bilder och Ord om Malmö – ämnar visa upp en mer nyanserad bild av Malmö än den som visas upp i massmedia genom en spännande och mångsidig konstform: serier. Bakom projektet står en grupp studenter från Lunds universitet som driver projektet som ett moment i utbildningen.

BOOOM engagerar ett antal lokala serieskapare som får producera mer eller mindre fritt på temat “Hur malmöbor förhåller sig till sin egen stad”, själva eller i samarbete med malmöbor som vill få sin berättelse om Malmö illustrerad. Den kreativa processen kan ni följa på bloggen och på vernissagen, då det färdiga arbetet presenteras.

Genom serier, texter och bilder vill vi förmedla hur malmöbor själva ser på sin stad samtidigt som vi lyfter fram lokala serieförmågor. Med detta tema som grund arrangeras en utställning, en paneldebatt och ett seriebattle i samarbete med AltCom 2012 och Form/Design Center.

Vernissagen äger rum den 27:e oktober på Form/Design Center. Mer detaljer kommer att läggas upp här senare…

Projektgruppen består av:
Peggy Hung
Evelina Cederholm
Magdalena Johanna Anna Svensson
Ziska Szemes

För mer information, vänligen maila till info@booom.se eller ring Peggy Hung på 0733860967.

www.booom.se 
BOOOM på Facebook