Generic filters
Exact matches only

[10–11 nov] – »CUT OFF« Bambi Kramer

Introduktion av Valerio Bindi:

CUT OFF innehåller den dubbla meningen “isolerad, avskuren från”, såväl som ett tillstånd av begränsning. CUT OFF är en tröskel, ett numeriskt värde som markerar gränsen mellan ett stadium och ett annat, som närvaron av en psykiatrisk diagnos. Borderline, inom klinisk psykologi, är ett ämne som håller sig i det avskurnas sfär, den som balanserar på gränsen utan att någonsin korsa den eller gå tillbaka.

BAMBI KRAMER öppnar upp sina rullar för en ny vision av ett europeiskt övergivet post-Bosch-landskap, dramatiskt sökande efter begär och muterade livsformer. En sorts automatic writing på rullpapper, som Kerouac On The Road, en stream of consciousness i bilder och intilliggande visioner. Teckningarna flödar bara, utan gränser eller separationer. Rullarna skärs sedan drastiskt i bitar för att återkombineras i ett nytt ramverk av betydelse.

Liveutställningen CUT OFF är en del av ett projekt strukturerat i tre överlappande lager av aktivitet/produktion kring en muterad saga: en bok, en rulle med teckningar och teckningssektioner. Rullen med teckningar som kommer att visas som en hel kopia i utställningen kommer att skäras upp och bitarna kommer att komponeras om enligt två skilda logiska former (CUT THE MUSTARD- och CUT OFFprojekten). Engångsföreteelsen som också är en kontinuerlig separationsgärning producerar två olika exkluderande delar och skapar ett dubbelt verksamhetsområde och maktrelation mellan delarna: en under och en över “cut-off”-linjen.

Under mässhelgen på AltCom kommer Bambi att bit för bit komponera om avskärningsgränsen för konstverket självt, med början i de stora fragmenten och överblivna delarna som är processens biprodukter, de “ömma förlorarna” (tender losers) i en stor splittrad teckning.

Målet med verket är det återskapade arbetet med att koppla ihop de omaka mönster som bildas i gränserna inom teckningen. Fragment är fortfarande representationer, framkomna ur nedskärningarna, och varje önskad komposition av övergivna borderlinebitar är en temporär skönhet som endast kan struktureras på duken vid ett enda tillfälle.

CUT OFF är en metafor för ett intimt tillstånd av varande och för en vidare kris vid randen för ett fallande kapitalistiskt samhälle i vilket övergivna, sammanblandade och kritiska delar av ett gränsfritt bildsamhälle är involverade i en ostoppbar process, vacklande i gapet mellan separation och rekomposition.

Bambi Kramer

Examinerad konservator och inom klinisk psykologi. Hon är aktiv i Rome där hon har deltagit i flera festivaler, events och utställningar, arbetat med modemärken, och gjort illustrationer för nationella och internationella publikationer.

www.borderbirds.blogspot.com

Utställning/performance @ Moriskan | 10–11 november, kl 12.00–18.00