Le Salon de la BD 2016 – svensk seriekultur i Paris

2015-12-05-SOBD-2015-10-1030x1008Seriefrämjandet har länge arbetat med att lansera den svenska seriekulturen internationellt, i syfte att se till att svenska serieskapare kan få sina serier utgivna i andra delar av världen och därmed öka möjligheten att försörja sig på sin konst. Fokus har legat på de stora seriemarknaderna i USA och Frankrike.

I Frankrike har föreningen deltagit varje år sedan början av 2000-talet på den största seriefestivalen i Europa, Festival international de la Bande Dessinée (FIBD) i Angoulême. De senaste tre åren har det svenska deltagandet vuxit och i samarbete med Svenska institutet, Svenska institutet Paris och Kulturrådet har Seriefrämjandet arrangerat montrar, paneldebatter, utställningar, mingelfester med mera – vilket satt Seriesverige på kartan i Frankrike.

Affiche-A4-SoBD2016-version-web-728x1030Tack vare den uppmärksamhet som skapats har Paris största seriefestival, Le Salon de la BD (SoBD), uppmärksammat den svenska seriekulturen och bestämt sig för att göra Sverige till värdland under årets festival, som går av stapeln den 3–4 december.

Inbjudna svenska gäster är serieskaparna Anneli Furmark, Hilding Sandgren, Pelle Forshed och Knut Larsson, samt Seriefrämjandets ordförande Fredrik Strömberg. På festivalen blir det utställningar med original av de inbjudna serieskaparna, ett antal panelsamtal om den svenska seriekulturen, samt en monter med den svenska seriekulturen, på svenska och franska.

Läs mer om det svenska deltagandet [på franska].

Comments are closed.