Seriernas kulturarv

Kulturarvsfotografering och digitalisering
Projektet Seriernas kulturarv går ut på att bygga upp en unik avdelning för kulturarvsfotografering vid Svenskt Seriearkiv. Syftet är att kunna digitalisera arkivets bestånd av seriepublikationer, originalmaterial, med mera genom arkivbeständig fotografering samt att tillgängliggöra detta material för framtida forskning.SEKU-900x553Projektet arrangeras av Seriefrämjandet med stöd av Sparbanksstiftelsen Skåne och Crafoordska stiftelsen. 

Comments are closed.