Digital utveckling för tecknade serier

DUFTS - Illustration 01 B

Seriefrämjandet håller på att utveckla vårt arbete för tecknade serier på nätet. Med hjälp av en digital utvecklare med spetskompetens som driver arbetet ska föreningens kunskapsspridande och arbetsförmedlande verksamhet ta ett rejält kliv in i den digitala världen. Resultatet ska bli en ny digital plattform som på ett ändamålsenligt sätt beskriver och förmedlar den svenska seriekulturen.

Under våren 2018 håller nya webbplatser på att utvecklas och produceras. Vi räknar med att kunna lansera dessa till sommaren.

Projektet drivs med stöd av Region Skåne.

Comments are closed.